Lodewijk Foijer

Op 25 augustus 2012 was het 70 jaar geleden dat de eerste groep joden vanuit Heerlen werd gedeporteerd naar de Duitse vernietigingskampen. Velen zouden er daarna nog volgen. In Heerlen is er weinig wat daar nog aan herinnert. Om de herinnering aan die duistere periode ook voor toekomstige generaties levendig te houden heeft een aantal burgers het initiatief genomen te komen tot een stichting die daartoe strekkende activiteiten heeft ontwikkeld.

Deze stichting werd opgezet door een initiatiefgroep bestaande uit (in alfabetische volgorde) de volgende personen:

J.W.L. Bardoul
R. Braad
C.M.H. Laudy
L.H.M.T. Laudy
Mevrouw drs. P.M.Th. de Wolf-Visschers
Prof. dr. H.C. de Wolf

Stichting Lodewijk Foijer

De initiatiefnemers vonden dat niet volstaan kon worden met het plaatsen van Stolpersteine bij de huizen van in de oorlog vermoorde Joden. Zij besloten dat  duidelijk moest worden wat er gebeurd was en dat vooral de jeugd daarvan kennis moest kunnen nemen. Zij besloten daartoe een Stichting op te richten en vonden enkele mensen bereid het bestuur daarvan op zich te nemen.

Bij notariële akte werd op 28 november 2011 een Stichting met de naam Lodewijk Foijer ingeschreven  bij de Kamer van Koophandel.

De naam Lodewijk Foijer werd gekozen omdat hij een van de slachtoffers was en in zijn eenvoud een treffend symbool voor het onrecht dat Joden is aangedaan.

Opheffing Stichting Lodewijk Foijer

Na het plaatsen van de laatste Stolpersteine heeft de Stichting Lodewijk Foijer zichzelf per 1-1-2018 opgeheven.
In samenspraak met docenten geschiedenis van de samenwerkende VO-scholen in Heerlen en Hoensbroek is besloten het batig saldo van de Stichting Lodweijk Foijer over te dragen aan het Fonds Lodewijk Foijer dat beheerd wordt door de samenwerkende docenten geschiedenis van vier VO-scholen in Heerlen en Hoensbroek. Dat batig saldo wordt gebruikt voor het bewustmaken en levendhouden van de geschiedenis van de Jodenvervolging in Heerlen. Daartoe worden excursies en andere activiteiten van leerlingen gesteund en wordt de website www.lodewijkfoijer.nl onderhouden.

Samenwerkende VO-scholen in Heelen

  • Bernardinuscollege, Heerlen
  • Grotius College, Heerlen
  • Sint Janscollege, Hoensbroek
  • Sintermeertencollege, Heerlen

 

De realisering van het Stolpersteineproject werd mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van de gemeente Heerlen.