Stolpersteine of Struikelsteentjes

’Een mens is pas vergeten als zijn naam vergeten is en met de Stolpersteine voor de woonhuizen blijft de herinnering aan de mensen, die er eens woonden, leven’.

Deze uitspraak is van de Duitse beeldend kunstenaar Gunter Demnig (Berlijn, 1947).

Hij vindt het belangrijk om met de Stolpersteine alle slachtoffers van het Naziregime in zijn project te herdenken.

Dat zijn voornamelijk joodse slachtoffers maar ook politieke slachtoffers, slachtoffers met een religieuze achtergrond, Sinti en Roma, homosexuelen, verstandelijk gehandicapten, jehova-getuigen enz.

In 1990 voert Demnig een eerste actie ter herinnering aan de deportatie van Sinti en Roma in 1940 uit Keulen. De eerste Stolpersteine legt Gunter Demnig illegaal in Berlijn in 1997. Vanaf 2000 vinden de Stolpersteine hun weg niet alleen door Duitsland maar heel Europa.

Demnig heeft inmiddels al in meer dan 1200 Duitse plaatsen Stolpersteine gelegd. Ook in veel Europese steden zijn Stolpersteine geplaatst. Momenteel liggen er meer dan 75.000 Stolpersteine.  

Het initiatief tot Stolpersteine moet, volgens hem, worden genomen door burgers die vervolgens steun krijgen van de plaatselijke overheden. Demnig vindt het eveneens zeer belangrijk dat jongeren worden betrokken bij plaatselijke initiatieven.

Met dit project heeft hij veel waardering gekregen hetgeen blijkt uit de vele prijzen die hij in Duitsland mocht ontvangen.

De steentjes worden in het trottoir voor woningen geplaatst waar slachtoffers van het naziregime het laatst vrijwillig hebben gewoond.

De steentjes moeten de geschiedenis van deze mensen laten her- en voortleven. Ze moeten de voorbijganger laten ‘struikelen’ waardoor deze zich weer bewust wordt van de gruwelen van oorlog, discriminatie en vervolgingen.

Het gaat om kleine gedenksteentjes met een afmeting van 10x10x10 centimeter. Ieder slachtoffer krijgt een eigen steentje. Het is bedekt met een messing plaatje waarin naam en geboortedatum van het  slachtoffer is vermeld, evenals de plaats van deportatie en de datum van de moord.

Bron: www.stolpersteine.com