Financiën

De Stichting Lodewijk Foijer beschikte niet over structurele inkomsten. Inkomsten moesten verworven worden uit subsidies en donaties.

Bestuursleden noch de bij de projecten betrokken onderzoekers en andere vrijwillige medewerkers  ontvingen  vergoedingen  voor hun werkzaamheden. Alleen feitelijke kosten die gemaakt moesten worden voor de realisering van de onderscheiden projecten kwamen voor vergoeding in aanmerking. Het bestuur heeft daarover op transparante wijze verslag uitgebracht.

Bij het opheffen van de Stichting Lodewijk Foijer per 1-1-2018 is het batig saldo overgedragen aan het Fonds Lodewijk Foijer dat beheerd wordt door docenten geschiedenis van de vier samenwerkende VO-scholen in Heelen en Hoensbroek.

 

De realisering van het Stolpersteineproject  wordt mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van de gemeente Heerlen.

Financieel verslag 2016

Klik hier voor het financieel verslag van 2016.pdf