Stolpersteine

 3e steenlegging 14 februari 2015.

In een sobere plechtigheid zijn op zaterdagmiddag  14 februari 2015 in de namiddag de volgende 10 Stolpersteine in Heerlen gelegd door de Duitse kunstenaar Gunther Demnig. Naast bestuurders van de Stichting , leden van het Comité van Aanbeveling  en als vertegenwoordiger van de gemeente wethouder Van Zutphen werd hij vergezeld door leerlingen en docenten van het Grotiuscollege, Bernardinuscollege en het Sintermeertencollege alsmede door belangstellenden  uit de gemeente.  Onderstaand een  overzicht van de adressen met daarbij enige gegevens over de weggevoerde bewoners. T

Tevens vindt u een fotografisch verslag, met dank aan de fotograaf, Rudolf Sipkema, die zijn foto’s gratis ter beschikking stelde.  

De plechtigheid werd afgesloten in de dependance van het Grotiuscollege aan de Dr.Jaegerstraat alwaar de deelnemers gastvrij werden onthaald .

 

 

 

 

Oude Kerkstraat 88

 

Op dit adres werden daags na Kerstmis 1943 drie Joodse onderduikers gearresteerd door drie  Nederlandse leden van de Sicherheitsdienst in den Haag:

De Heerlense Mevrouw Elisabeth Stibbe-Meijers; haar Stolperstein is te vinden voor haar voormalig woonhuis Akerstraat 101.

De 53-jarige fabrieksdirecteur Arnold Linnewiel en zijn eveneens 53-jarige echtgenote Sara Linnewiel-Gans , beiden afkomstig uit Amsterdam. Zij werden via de strafgevangenis in Scheveningen gedeporteerd naar het concentratiekamp Auschwitz, waar zij op 6 maart 1944 werden vermoord.

 

 

 

 

 

Eikenderweg 13

Hier woonden:

Fischel Münz 48 jaar, koopman manufacturen

Zijn echtgenote Heny Münz-Rosenthaler 39 jaar

En hun dochter Hilde Münz  9 jaar.

Het gezin woonde al 9 jaar in Heerlen. Op 25 augustus 1942 moesten zij zich melden in Maastricht van waar ze werden overgebracht naar Westerbork. 6 Dagen later, op 31 augustus 1942 werd het gezin in Auschwitz vermoord.

 

 

 

 

 

Geerstraat 52

Hier woonden:

Jacques Vleeschdrager filiaalhouder van het op dit adres gevestigde Heerlens filiaal van de Joodse Handelsonderneming Sitters&van der Karen zijn echtgenote Jeannette Vleeschdrager-Veldman.

Beiden werden gedeporteerd.

Jacques werd op 31 maart 1943, op 42 jarige leeftijd ergens in Midden-Europa vermoord.

Jeannette trof hetzelfde lot op 16 juli 1943 in Auschwitz. Ze was toen 39 jaar oud.

 

 

 

 

 

 

Benzenraderweg 66a

 Hier woonden Blandine Kosten-Cahn en haar beide dochters, Aniëta 20 jaar en Elfriede 19 jaar. Op 11 november 1942 moesten zij op transport naar Westerbork. Aniëta verscheen niet, ze dook onder. Elfriede werd tijdens de treinreis naar Westerbork zo ziek dat ze in Venlo naar het ziekenhuis werd gebracht. Ze heeft zich daarna niet meer gemeld en dook eveneens onder.Beide meisjes overleefden de oorlog. Moeder Blandina werd op 13 november 1942, op 54 jarige leeftijd, in Auschwitz vermoord. De overleden echtgenoot van Blandina Kosten-Cahn was een broer van Sigismund Kosten en Jozefina Kosten, allen geboren en getogen in Heerlen. De Kostens waren veehandelaren.

 

 

 

 

 

 

Benzenraderweg 76

In dit huis woonden Sigismund (1874) en Josefina Kosten (1877), broer en zus, beiden ongehuwd. Jozefina was ziekelijk en kwam niet in aanmerking voor tewerkstelling in Duitsland. Ook Sigismund – algemeen bekend als “de lange Sieg” – was, althans voorlopig, vrijgesteld. Maar Sieg weigerde de Jodenster te dragen. Toen hij zich ook nog laatdunkend uitliet over de Moffen, werd hij op 1 maart 1943 op last van de Sicherheitspolizei gearresteerd en gedeporteerd. Op 26 maart 1943 werd hij in Sobibor vermoord.

 

 

 

 

 

 

Pluijmaekerstraat 1

Hier woonde Arnold Jacobs, een in 1912 geboren vrijgezel die zich in februari 1940 vanuit Helmond in Heerlen vestigde. Zijn ouders woonden in Amsterdam. Arnold kreeg een oproep om zich op 25 augustus te melden voor tewerkstelling in Duitsland. Via Westerbork werd hij gedeporteerd naar Auschwitz. Omtrent zijn verder verblijf in concentratiekampen is niets bekend. Op 2 mei 1945, slechts enkele dagen voor het einde van de oorlog, is hij bezweken.

 

 

 

 

 

Fotogalerij