Posters

Op het Grotius college heeft de A3a afgelopen schooljaar bij het vak geschiedenis aan het project Stolpersteine gewerkt.
De 29 leerlingen hebben in februari een gastles gekregen van Jacques Aldewereld die hun op indringende wijze heeft uitgelegd waarom hij het als zijn levenswerk ziet om te getuigen van datgene wat er met zijn Joodse familie is gebeurd.
In de week daarna heb ik de leerlingen een film laten zien uit de beroemde serie "Band of Brothers".
We keken naar deel 9 " Why we fight". De helden uit de serie bevrijden daarin een concentratie kamp waar
'Unerwünschte' mensen werden vermoord.
In maart hebben de leerlingen bij het vak tekenen een poster gemaakt met als thema " Herdenken".
Aan de leerlingen is gevraagd om een poster van Band of Brothers als uitgangspunt te nemen.
Op die poster staan de veteranen links en knielen enkelen bij een grafmonument van hun gevallen kameraad. Rechts op de poster staan de andere gesneuvelde kameraden in een schemerachtige ietwat mistige positie. 
De leerlingen van de A3a zien zichzelf als de personen links levend in het heden en herdenken door middel van een Stolperstein (grafmonument) de overleden Joodse families.