Financiën

De Stichting beschikt niet over structurele inkomsten. Inkomsten moeten verworven worden uit subsidies en donaties. Daartoe zal het bestuur de benodigde acties ondernemen.

Bestuursleden noch de bij de projecten betrokken onderzoekers en andere vrijwillige medewerkers  ontvangen  vergoedingen  voor hun werkzaamheden. Alleen feitelijke kosten die gemaakt moeten worden voor de realisering van de  onderscheiden projecten komen voor vergoeding in aanmerking. Het bestuur zal daarover op transparante wijze verslag uitbrengen.

 

De realisering van het Stolpersteineproject  wordt mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van de gemeente Heerlen.

Financieel verslag 2016

Klik hier voor het financieel verslag van 2016.pdf