Lodewijk Foijer

Op 25 augustus 2012 is het 70 jaar geleden dat de eerste groep joden vanuit Heerlen werd gedeporteerd naar de Duitse vernietigingskampen. Velen zouden er daarna nog volgen. In Heerlen is er weinig wat daar nog aan herinnert. Om de herinnering aan die duistere periode ook voor toekomstige generaties levendig te houden heeft een aantal burgers het initiatief genomen te komen tot een stichting die daartoe strekkende activiteiten zal ontwikkelen.

Deze stichting is opgezet door een initiatiefgroep bestaande uit (in alfabetische volgorde) de volgende personen:J.W.L. Bardoul
R. Braad
C.M.H. Laudy
L.H.M.T. Laudy
Mevrouw drs. P.M.Th. de Wolf-Visschers
Prof. dr. H.C. de Wolf

Stichting Lodewijk Foijer

De initiatiefnemers vonden dat niet volstaan kon worden met het plaatsen van Stolpersteine bij de huizen van in de oorlog vermoorde Joden. Zij besloten dat  duidelijk moest worden wat er gebeurd was en dat vooral de jeugd daarvan kennis moest kunnen nemen. Zij besloten daartoe een Stichting op te richten en vonden enkele mensen bereid het bestuur daarvan op zich te nemen.

Bij notariële akte is op 28 november 2011 een Stichting met de naam Lodewijk Foijer ingeschreven  bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54.06.10.75. 

De naam Lodewijk Foijer werd gekozen omdat hij een van de slachtoffers was en in zijn eenvoud een treffend symbool voor het onrecht dat Joden is aangedaan.

Bestuur

  • Drs. L.F.P.Niessen, voorzitter
  • Mr. G.M.J.Prick, secretaris
  • M.M.W Frankort, penningmeester.

Comité van Aanbeveling

  • Drs. Th..J.F.M Bovens, Commissaris van de Koningin in de provincie Limburg
  • Dr. P.F.G.Depla, burgemeester van de gemeente Heerlen
  • Deken Th. Van Galen fso,
  • Mevrouw ds. S.H.H.Bloemert
  • Mr. H.Ch. Altmann

De belastingdienst heeft de ‘Stichting bij beschikking van 19 maart 2012 aangemerkt als een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).

 

 

Financiën

De Stichting beschikt niet over structurele inkomsten. Inkomsten moeten verworven worden uit subsidies en donaties. Daartoe zal het bestuur de benodigde acties ondernemen.

Bestuursleden noch de bij de projecten betrokken onderzoekers en andere vrijwillige medewerkers  ontvangen  vergoedingen  voor hun werkzaamheden. Alleen feitelijke kosten die gemaakt moeten worden voor de realisering van de  onderscheiden projecten komen voor vergoeding in aanmerking. Het bestuur zal daarover op transparante wijze verslag uitbrengen.

 

De realisering van het Stolpersteineproject  wordt mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van de gemeente Heerlen.