Anne Frank tentoonstelling

In het -voormalige- gebouw van de Rabobank op de Promenade in Heerlen zal van 15 april tot en met 6 mei 2018 de reizende Anne Frank tentoonstelling te zien zijn "Laat me mezelf zijn". De organisatie is in handen van het 4-5 Mei comité Heerlen.

Leerlingen van middelbare scholen in Heerlen zijn opgeleid tot 'ambassadeur' van de Anne Frank Stichting en kunnen uitleg geven bij de tentoonstelling.
De tentoonstelling wordt geopend op 14 april om 14:00u in de aanwezigheid van burgemeester Roemer en de Coordinator International Projects van de Anne Frank Stichting.

De tentoonstelling is te bezoeken op:

Maandag -
Dinsdag  -
Woensdag 12.00 – 16.00u
Donderdag 12.00 – 16.00u
Vrijdag 12.00 – 16.00u
Zaterdag -
Zondag 12.00 – 16.00u

AnneFrank.jpg

Foto: Anne Frank Stichting

Stolpersteine project 2018


Op vrijdag 2 februari 2018 hebben leerlingen van de vier samenwerkende scholen in de bittere kou en sneeuw een Stolpersteinewandeling gemaakt door het centrum van Heerlen. Daarbij zijn de bezochte Stolpersteine met koperpoets gepoetst. De begeleidende docenten vertelden het verhaal achter de stenen.

's Avonds bezochten alle leerlingen de theatervoorstelling Achter het Huis, waarbij schrijver Ilja Pfeiffer het Dagboek van Anne Frank gekozen heeft als inspiratiebron.

Van de projectdag maakte Koen Kruchten van Imageyes Photography een fotreportage. Daaruit enkele foto's.

20180202-IMG_1346-byImageyesPhotography_2_400.jpg

20180202-IMG_1285-byImageyesPhotography_1_400.jpg

Stolpersteine

Laatste steenlegging 23 september 2016.

Op 23 september 2016 zijn de laatste 21 Stolpersteine in Heerlen gelegd. Daarmee wordt na 4 jaar door de Stichting Lodewijk Foijer een traject afgesloten waarbij de 72 in de oorlog omgebrachte Joodse inwoners van Heerlen blijvend een zichtbare plaats in de Heerlense geschiedenis krijgen.

Daarmee zijn de doelstellingen van de stichting bereikt, zijn onze verwachtingen zelfs overtroffen. Want naast het leggen van de steentjes, de primaire opdracht van de stichting, is er veel historisch onderzoek gedaan, is er een grote publicatie verschenen over het leven rond de synagoge in Heerlen en is er ook een blijvend aandenken gerealiseerd bij de plaats van de voormalige synagoge.

Het bestuur kijkt terug op 5 intensieve maar zeer mooie jaren. Realisatie van het project is mogelijk geworden dankzij de medewerking van veel betrokkenen: overheden, organisaties, scholen en ook toenemend dankzij betrokkenheid van individuele  burgers.  Speciaal moet hier genoemd worden de gemeente Heerlen. Zonder de steun van  het College van B&W maar  ook de van de ambtelijke afdelingen en van de dienst Openbare Werken  was de soepele realisatie van het project niet mogelijk geweest. En heel speciaal  en wellicht uniek  in het land was de betrokkenheid van de vier Heerlense middelbare scholen. In alle fases zijn opeenvolgende  jaargangen  leerlingen betrokken geweest bij de verschillende activiteiten.  De presentaties in woord en beeld in deze website  getuigen daarvan.  Juist daarom is het bestuur bijzonder verheugd  dat de “erfenis “ van de   stichting nu  kan worden overgedragen aan het collectief van die  vier scholen. In het  vanaf januari 2018 door de scholen beheerde “Educatief Fonds Lodewijk Foijer” blijft  zijn naam bewaard in het historisch geheugen van de stad Heerlen. Vanuit dat fonds zullen de scholen ook in de toekomst activiteiten  blijven ontplooien om ook bij toekomstige generaties leerlingen de herinnering aan deze donkere episode levend te houden. De website zal daarbij als communicatiemiddel gehandhaafd blijven, maar nu onder regie en redactie van de scholen.

Per 1 januari 2018 wordt  deze overgang gerealiseerd. De stichting Lodewijk Foijer houdt dan op te bestaan in de wetenschap dat  een stukje Joodse geschiedenis blijvend zichtbaar zal zijn in Heerlen.
L. Niessen

Leven rondom een synagoge

Met financiële steun van de Stichting Lodewijk Foijer verschijnt begin 2015 in de Historische Reeks Parkstad Limburg een bijzondere studie van Prof. Dr. Henk de Wolf met als titel Leven rondom een synagoge een verhaal over Joden en hun medemensen in Heerlen vóór 1985 met bijzondere aandacht voor de Holocaust

Lodewijk Foijer

Op 25 augustus 2012 is het 70 jaar geleden dat de eerste groep joden vanuit Heerlen werd gedeporteerd naar de Duitse vernietigingskampen. Velen zouden er daarna nog volgen. In Heerlen is er weinig wat daar nog aan herinnert. Om de herinnering aan die duistere periode ook voor toekomstige generaties levendig te houden heeft een aantal burgers het initiatief genomen te komen tot een stichting die daartoe strekkende activiteiten zal ontwikkelen.

Deze stichting is opgezet door een initiatiefgroep bestaande uit (in alfabetische volgorde) de volgende personen:

J.W.L. Bardoul
R. Braad
C.M.H. Laudy
L.H.M.T. Laudy
Mevrouw drs. P.M.Th. de Wolf-Visschers
Prof. dr. H.C. de Wolf

 

U kunt rechtsboven met het menu door de website navigeren