Beek krijgt 19 Stolpersteine

Op vrijdag 12 april vrijdag 19 struikelstenen gelegd voor 21 Holocaustslachtoffers. Voor het joodse echtpaar Steinberg wordt daarentegen een klein monument onthuld. Bij het huis in de Maastrichterlaan waar een NSB-burgemeester het tweetal in 1942 uit liet zetten.


LD_190411_beek_herman_rens.jpg


In 1939 vluchtte het joodse kruideniersechtpaar Steinberg vanuit het Duitse Hagen naar Nederland. De man van hun enige dochter - mijningenieur Johan op den Kamp uit Rumpen - huurde in Beek een huis voor zijn schoonouders. „Ik kende het verhaal van het echtpaar Steinberg alleen mondeling via een mevrouw die daar als jong meisje huishoudster was geweest”, vertelt de Beekse historicus Herman van Rens.
Bericht LD 11-04-2019

Voorbereidingen 4-5 Mei 2019 begonnen

Onder leiding van Paul Simons van het 4-5 Mei comité zijn de voorbereidingen voor de ceremonies op 4 mei 2019 begonnen. Tijdens de ceremonies zulle leerlingen van de samenwerkende scholen voor voortgezet onderwijs in Heerlen gedichten en teksten voordragen.

In het Theater in Heerlen gebeurt dat tijdens het hersenkingsconcert op zaterdag 4 mei 2019. Het Herdenkingsconcert 4 mei is inmiddels een mooie traditie van het Comité 4 en 5 mei. Tijdens dit concert worden in woord en muziek de slachtoffers van oorlogen waar dan ook ter wereld herdacht.

Dit jaar wordt het Herdenkingsconcert 4 mei uitgevoerd door jonge musici uit de regio en talent van het Conservatorium Maastricht. Onder andere ziet u op het podium het klarinetkwintet van de Koninklijke Harmonie Heerlen en het Konsorcio Paco Kaj Prospero. De rode draad in het programma is de herdenking van de vele onschuldige slachtoffers van diverse oorlogen, zoals de Tweede Wereldoorlog, de burgeroorlog in Bosnië-Herzegovina en actueel, de oorlog in Syrië.

Stolpersteine project 2018


Op vrijdag 2 februari 2018 hebben leerlingen van de vier samenwerkende scholen in de bittere kou en sneeuw een Stolpersteinewandeling gemaakt door het centrum van Heerlen. Daarbij zijn de bezochte Stolpersteine met koperpoets gepoetst. De begeleidende docenten vertelden het verhaal achter de stenen.

's Avonds bezochten alle leerlingen de theatervoorstelling Achter het Huis, waarbij schrijver Ilja Pfeiffer het Dagboek van Anne Frank gekozen heeft als inspiratiebron.

Van de projectdag maakte Koen Kruchten van Imageyes Photography een fotreportage. Daaruit enkele foto's.

20180202-IMG_1346-byImageyesPhotography_2_400.jpg

20180202-IMG_1285-byImageyesPhotography_1_400.jpg

Stolpersteine

Laatste steenlegging 23 september 2016.

Op 23 september 2016 zijn de laatste 21 Stolpersteine in Heerlen gelegd. Daarmee wordt na 4 jaar door de Stichting Lodewijk Foijer een traject afgesloten waarbij de 72 in de oorlog omgebrachte Joodse inwoners van Heerlen blijvend een zichtbare plaats in de Heerlense geschiedenis krijgen.

Daarmee zijn de doelstellingen van de stichting bereikt, zijn onze verwachtingen zelfs overtroffen. Want naast het leggen van de steentjes, de primaire opdracht van de stichting, is er veel historisch onderzoek gedaan, is er een grote publicatie verschenen over het leven rond de synagoge in Heerlen en is er ook een blijvend aandenken gerealiseerd bij de plaats van de voormalige synagoge.

Het bestuur kijkt terug op 5 intensieve maar zeer mooie jaren. Realisatie van het project is mogelijk geworden dankzij de medewerking van veel betrokkenen: overheden, organisaties, scholen en ook toenemend dankzij betrokkenheid van individuele  burgers.  Speciaal moet hier genoemd worden de gemeente Heerlen. Zonder de steun van  het College van B&W maar  ook de van de ambtelijke afdelingen en van de dienst Openbare Werken  was de soepele realisatie van het project niet mogelijk geweest. En heel speciaal  en wellicht uniek  in het land was de betrokkenheid van de vier Heerlense middelbare scholen. In alle fases zijn opeenvolgende  jaargangen  leerlingen betrokken geweest bij de verschillende activiteiten.  De presentaties in woord en beeld in deze website  getuigen daarvan.  Juist daarom is het bestuur bijzonder verheugd  dat de “erfenis “ van de   stichting nu  kan worden overgedragen aan het collectief van die  vier scholen. In het  vanaf januari 2018 door de scholen beheerde “Educatief Fonds Lodewijk Foijer” blijft  zijn naam bewaard in het historisch geheugen van de stad Heerlen. Vanuit dat fonds zullen de scholen ook in de toekomst activiteiten  blijven ontplooien om ook bij toekomstige generaties leerlingen de herinnering aan deze donkere episode levend te houden. De website zal daarbij als communicatiemiddel gehandhaafd blijven, maar nu onder regie en redactie van de scholen.

Per 1 januari 2018 wordt  deze overgang gerealiseerd. De stichting Lodewijk Foijer houdt dan op te bestaan in de wetenschap dat  een stukje Joodse geschiedenis blijvend zichtbaar zal zijn in Heerlen.
L. Niessen

Leven rondom een synagoge

Met financiële steun van de Stichting Lodewijk Foijer verschijnt begin 2015 in de Historische Reeks Parkstad Limburg een bijzondere studie van Prof. Dr. Henk de Wolf met als titel Leven rondom een synagoge een verhaal over Joden en hun medemensen in Heerlen vóór 1985 met bijzondere aandacht voor de Holocaust

Lodewijk Foijer

Op 25 augustus 2012 is het 70 jaar geleden dat de eerste groep joden vanuit Heerlen werd gedeporteerd naar de Duitse vernietigingskampen. Velen zouden er daarna nog volgen. In Heerlen is er weinig wat daar nog aan herinnert. Om de herinnering aan die duistere periode ook voor toekomstige generaties levendig te houden heeft een aantal burgers het initiatief genomen te komen tot een stichting die daartoe strekkende activiteiten zal ontwikkelen.

Deze stichting is opgezet door een initiatiefgroep bestaande uit (in alfabetische volgorde) de volgende personen:

J.W.L. Bardoul
R. Braad
C.M.H. Laudy
L.H.M.T. Laudy
Mevrouw drs. P.M.Th. de Wolf-Visschers
Prof. dr. H.C. de Wolf

 

U kunt rechtsboven met het menu door de website navigeren